Film! Film! Film! - Eating Raoul (1982)

En liten videoessä om den, i min mening, bortglömda filmen Eating Raoul (1982) av Paul Bartel.

Följ mig på Twitter @fredrick_med_ck

All rights reser...

En liten videoessä om den, i min mening, bortglömda filmen Eating Raoul (1982) av Paul Bartel.

Följ mig på Twitter @fredrick_med_ck

All rights reserved to their respective owners.